Algemene voorwaarden Ster Cruises

Ster Cruises hanteert de volgende voorwaarden:
 
Algemene voorwaarden Ster Cruises
ANVR-reisvoorwaarden
 
Hieronder treft u de volledige tekst van de Algemene Voorwaarden van Ster Cruises.
 
ALGEMENE VOORWAARDEN STER CRUISES
Hieronder staan onze algemene voorwaarden van Ster Cruises, zoals deze op alle reizen van toepassing zijn. De meest actuele voorwaarden vindt u op deze pagina.
 
ANVR-REISVOORWAARDEN
Ster Cruises hanteert de voorwaarden van de ANVR. De ANVR-Reisvoorwaarden gelden voor alle reizen die op onze website worden aangeboden, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze reis- en boekingsvoorwaarden zijn opgenomen op de website van de ANVR (www.anvr.nl). Alle rederijen hebben aanvullende vervoerscondities en algemene voorwaarden. Deze gedeeltelijk afwijkende voorwaarden zijn van toepassing. De desbetreffende rederijvoorwaarden worden u op verzoek toegestuurd.
 
STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN (SGR)
Ster Cruises is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen al onze reizen onder deze garantie. De SGR-garantieregeling houdt in dat de u ervan verzekerd bent dat u uw vooruitbetaalde reisgeld terug krijgt, als wij door financieel onvermogen uw geboekte reis niet door kunnen laten gaan. Als dit gedurende uw reis gebeurt, dan zorgt de garantie ook voor het verzorgen van de terugreis.
 
CALAMITEITENFONDS
Ster Cruises is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen al onze reizen onder deze garantie. Deze garantie houdt in dat u, als consument die deelneemt aan een door Ster Cruises georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terug krijgt als Ster Cruises de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kan uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt als Ster Cruises als gevolg van een calamiteit de reis moet aanpassen of indien Ster Cruises u vervroegd moet repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
 
REISSOM
Het kan voorkomen dat wij na boeking de reissom moeten aanpassen. Wij doen dat alleen wanneer wijzigingen in de vervoerskosten en/of verschuldigde heffingen (en toepasselijke wisselkoersen) daar aanleiding toe geven. Dit gebeurt alleen indien deze kosten bij het vaststellen van de reissom nog niet bekend waren. De reissom kan bijvoorbeeld worden verhoogd door stijging van de brandstofkosten. Een nabelasting is mogelijk.
 
BETALING
Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van maximaal 20% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan + het volledige bedrag van de vluchten. In sommige gevallen is de aanbetaling anders, wij zullen u hierover bij boeking informeren. De volledige reissom dient uiterlijk 8 weken voor vertrek te zijn betaald. Conform artikel 6, lid 1a van de ANVR-Reisvoorwaarden, gelden er voor cruisevakanties voorwaarden die afwijken van de standaard voorwaarden.
 
BTW
Sinds 1 april 2012 is voor zeecruises die (deels) binnen de EU (Europese Unie) plaatsvinden een niet nader gespecificeerd BTW bedrag bij uw reissom inbegrepen.
 
WIJZIGINGSKOSTEN
Wij doen onze uiterste best om eventuele wijzigingen of toevoegingen aan uw geboekte reis zonder kosten door te voeren. Lukt dit niet zonder kosten, dan laten wij u vooraf weten of, en tegen welke kosten wij de wijziging voor u kunnen uitvoeren.
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Wij hebben alle gegevens nodig die noodzakelijk zijn om de reis voor u uit te kunnen voeren. 
 
REIZIGERS
Boekt u een reis (ook) voor anderen? Dan bent u hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die u aanmeldt. Minderjarige reizigers die reizen zonder hun eigen ouder(s) of voogd(en) moeten kunnen aantonen dat zij toestemming hebben van ouder(s) of voogd.
 
IN DE PLAATSSTELLING
Kunt u of iemand uit uw reisgezelschap onverhoopt niet mee? Dan is het mogelijk om iemand hiervoor in de plaats mee te nemen. Dit kan alleen als de voorwaarden van de rederij en/of luchtvaartmaatschappij dit toelaten. Zie ook artikel 11 van de ANVR-Reisvoorwaarden.
 
ANNULERINGEN
Wanneer u uw geboekte cruise onverhoopt wilt annuleren, dan rekenen wij daarvoor annuleringskosten. Voor cruisevakanties gelden niet de annuleringsvoorwaarden uit de ANVR-Reisvoorwaarden. De annuleringsvoorwaarden die Ster Cruises, mede op basis van de rederijvoorwaarden hanteert, zijn als volgt
 
-   tot 90 dagen voor vertrek :             20% over de totale reissom
-   90 tot 60 dagen voor vertrek :       50% over de totale reissom
-   60 tot 30 dagen voor vertrek :       75% over de totale reissom
-   binnen 30 dagen voor vertrek :  100% over de totale reissom
Voor cruises  langer dan 25 dagen kunnen strengere voorwaarden gelden. Uitzonderingen maken wij op het moment van boeking kenbaar.
 
REISDOCUMENTEN
Reist u naar het buitenland en heeft u een Nederlands paspoort? Dan heeft u een paspoort nodig dat bij terugkeer in Nederland nog (vaak 6 maanden) geldig is. De vereiste geldigheidsduur is per land en per rederij verschillend. Omdat deze vereiste geldigheidsduur regelmatig wijzigt, adviseren wij u altijd te reizen met een paspoort dat bij terugkeer nog 6 maanden geldig is. Alle reizigers, inclusief kinderen en baby’s, dienen te beschikken over een eigen paspoort. Bovendien zijn reizigers naar de Verenigde Staten (maar ook bv. Puerto Rico), die daarvoor geen visum nodig hebben, verplicht om zich tot maximaal drie dagen vóór vertrek te registreren. Registratie is mogelijk via de speciale US government website https://esta.cbp.dhs.gov/ (kosten ca. $14).
LET OP! Alleen toestemming via deze originele ESTA website is rechtsgeldig. In alle andere gevallen heeft u een bezoekersvisum nodig. Omdat tijdens een cruise meerdere landen worden bezocht, zullen wij u bij de boeking de benodigde algemene informatie verstrekken over de vereiste reisdocumenten. U dient er echter zelf voor te zorgen dat u bij vertrek en tijdens de reis in het bezit bent van alle benodigde documenten. Daartoe zult u tijdig moeten nagaan of de eerder verkregen informatie nog correct is. Zie ook de ANVR-Reisvoorwaarden artikel 9.
 
PRIVACY
Ster Cruises deelt uw gegevens alleen wanneer de strikt noodzakelijk is. Zo gelden er veiligheidsmaatregelen voor diverse landen. De luchtvaartmaatschappij die uw vlucht uitvoert, is verplicht om Passenger Name Records  (PNR data) te verstrekken aan de betreffende autoriteiten. Onderdeel van deze gegevens zijn o.a. uw achternaam, voorletters, vluchtgegevens, boekingsdatum en Special Service Request (SSR’s) zoals maaltijden, speciale bagage e.d. Ook dienen reizigers naar de Verenigde Staten al voorafgaand aan de vlucht in Nederland aanvullende informatie te verschaffen zoals het volledige verblijfadres na aankomt in de Verenigde Staten.
 
MEDISCHE VOORSCHRIFTEN
Medische voorschriften wijzigen regelmatig. Wij raden u aan zich vooraf goed te informeren of er enige gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan uw vakantiebestemming(en). Uw boekingskantoor is u hierbij graag behulpzaam. Voor reizen buiten Europa en/of reizen naar (sub)tropische bestemmingen raden wij u aan tijdig uw boekingskantoor en GGD te raadplegen. De beschikking over de juiste vaccinatiebewijzen blijft te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid. Wanneer een passagier behoord tot onder andere de volgende groep, dan vraagt een aantal rederijen een in de Engelse taal gestelde verklaring, waarin staat dat u veilig aan boord kunt verblijven:
rolstoelgebruikers
dialyse-patiënten
gebruikers van bederfelijke medicijnen
gebruikers van extra zuurstofvoorzieningen.
De verklaring dient te zijn ondertekend door een arts en de passagier zelf.
Wanneer u zwanger bent tijdens de cruise, dan gelden per rederij verschillende voorwaarden. Vraag naar deze voorwaarden bij boeking (of zodra u van de zwangerschap op de hoogte bent). De regels van de rederijen zijn zeer strikt: wanneer u hieraan niet voldoet, kunt u eventueel geweigerd worden om aan boord te komen.
 
ONVOLKOMENHEDEN TIJDENS DE REIS
Het is altijd vervelend wanneer er op uw bestemming zaken zijn die niet voldoen aan uw verwachting. Als dat onverhoopt toch zo is, maakt u hiervan dan direct melding bij de hotelmanager én bij de reisleiding of onze andere plaatselijke vertegenwoordiger. Indien u met hen niet tot een oplossing komt, neemt u dan altijd direct contact op met ons. Dat kan vaak ongemak en klachten voorkomen. De kosten die u maakt om met ons in contact te komen, worden vergoed. Tenzij blijkt dat het redelijkerwijs niet nodig was om deze kosten te maken. Zijn uw problemen tijdens uw reis niet naar behoren opgelost en wilt u na de reis een schriftelijke klacht indienen, zorgt u dan dat u tijdens uw reis een klachtrapport heeft laten opstellen. Zie ook artikel 19 van de ANVR-Reisvoorwaarden.
 
LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ EN VERTRAGINGEN
Dienstregelingen van luchtvaartmaatschappijen wijzigen regelmatig. De juiste tijden staan vermeld in de reisbescheiden. Deze definitieve tijden kunnen afwijken van de eventueel bij boeking opgegeven informatieve tijden. Checkt u kort voor vertrek nog even de website van de luchtvaartmaatschappij voor eventuele last-minute wijzigingen. Het komt sporadisch voor dat wij u met een andere, bij IATA aangesloten luchtvaartmaatschappij vervoeren dan degene die vermeld stond op uw ticket of bevestiging. Wanneer door wijzigingen in de vluchtschema’s onverhoopt een extra hotelovernachting nodig is, dan wordt dit vooraf aan u doorgegeven en worden deze kosten aan u in rekening gebracht.
Het komt voor dat door bijvoorbeeld stakingen, weersomstandigheden, drukte in het luchtruim of op een luchthaven of door overmacht vertragingen ontstaan en dat u mogelijk zelfs uw aansluitende vlucht(en) mist. Hoewel wij onze uiterste best doen om u hiervan geen hinder te laten ondervinden, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
Uw vliegreis geschiedt onder de uitdrukkelijke vervoersvoorwaarden van de desbetreffende vervoersmaatschappij en vindt standaard plaats in de economy class. Vliegreizen vinden plaats met de bij de IATA aangesloten luchtvaartmaatschappijen.
Alle luchtvaartmaatschappijen verdelen de beschikbare stoelcapaciteit binnen eenzelfde klasse in verschillende tarievenniveaus zonder dat daar een afwijkende dienst of service tegenover staat, maar waardoor wel vluchttoeslagen kunnen ontstaan. Ster Cruises kan hier helaas geen invloed op uitoefenen. In het algemeen geldt dat vroeg boeken doorgaans de goedkoopste prijsklasse biedt en dat bij vertrekken in hoogseizoen en rond feestdagen de goedkoopste klasse vaak niet beschikbaar is.
 
AANSLUITRISICO VERZEKERING
Ster Cruises werkt samen met gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen. Toch kan het gebeuren dat uw vlucht te laat vertrekt of zelfs helemaal niet. Hierdoor bent u niet op tijd in de haven voor het vertrek van uw cruise. Denkt u hierbij aan extreme weersomstandigheden, een vulkaan uitbarsting of bijvoorbeeld het sluiten van het luchtruim door de overheid. Soms is het mogelijk om naar een andere vertrekhaven te vliegen om alsnog een gedeelte van de cruise mee te reizen.
Wanneer uw vlucht in het geheel niet vertrekt, dan krijgt u uiteraard de kosten van uw vliegreis vergoed. De andere onderdelen van uw reissom (waaronder uw cruise) blijft u verschuldigd. Een standaard annuleringsverzekering biedt hierbij geen dekking. Ster Cruises biedt u in samenwerking met Europeesche Verzekeringen de mogelijkheid om u speciaal tegen dit risico te verzekeren met een ‘Aansluitrisico verzekering’. Mocht zich dan onverhoopt zo’n situatie voordoen, dan wordt ervoor gezorgd dat u alsnog van uw cruise kunt genieten. Mocht dit niet slagen dan krijgt u de kosten van de cruise ook vergoed. Een geruststellend idee. Vraag bij boeking om meer informatie.
 
REDERIJEN/VOORBEHOUDEN
De rederij kan het aan u toegekende hutnummer wijzigen binnen dezelfde of hogere categorie, zonder u hierover vooraf in te lichten. Ook de ligging van de hutten bij of naast elkaar en/of faciliteiten in de hut (bijv. bad), zijn daarom niet gegarandeerd. Wanneer u een garantiehut (hutnummer bij inscheping) heeft geboekt, dan kan het soms voorkomen dat u gedurende de reis eenmalig van hut dient te wisselen.
Een rederij kan altijd besluiten het vooraf gecommuniceerde vaarschema aan te passen. De veiligheid van de gasten en het personeel staat namelijk altijd voorop. Door onvoorziene omstandigheden, zoals weer of (politieke) onrust kan een rederij besluiten het schema te veranderen. Zo kunnen bijvoorbeeld in het Caribische gebied in de maanden augustus t/m november tropische stormen voorkomen. De rederij zal dan eventueel de route aanpassen en daarmee de storm ontwijken. Het aanlopen van specifieke havens kunnen wij daarom niet garanderen. Aangezien tijdens een cruise meerdere havens worden aangedaan en deze slechts een deel zijn van uw totale cruisebeleving, heeft u bij een routewijziging geen recht om kosteloos te annuleren of wijzigen.
Hoewel het zelden voorkomt, heeft een rederij het recht om het vaarschema uit te voeren met een ander schip. Deze schepen zijn dan gelijkwaardig, hoewel de indeling meestal afwijkt.
Een cruisevakantie bestaat soms uit meer dan alleen uw cruise. Denk hierbij aan vluchten, transfers en excursies. Wanneer u vertraging oploopt met door ons georganiseerd vervoer en u maakt daardoor aanvullende kosten, dan kunt u ons daarvoor niet aansprakelijk stellen. Wij zullen er alles aan doen om u zonder extra kosten toch op de plaats van bestemming te krijgen. Wij adviseren een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten met een aansluitrisico verzekering.
 
Ster Cruises, Halvinkhuizerweg 15, 3882 BE in Putten.